Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Razem Kalisz

Widok 98a , 62-800 Kalisz
tel. 62 753 23 15
www.pp19.pl
pp19integracja@wp.pl

Opis firmy

HISTORIA NASZEGO PRZEDSZKOLA
Placówka, która obecnie nosi nazwę Publiczne Przedszkole Nr19 z Oddziałami Integracyjnymi „RAZEM” powstała 1 września 1978 roku. Pierwszym dyrektorem była pani Maria Czwojdrak. W przedszkolu funkcjonowało wówczas 6 oddziałów, w tym jeden w filii przy ul. H.Sawickiej. W 1991 roku stanowisko dyrektora objęła Henryka Mendyk. To właśnie z jej inicjatywy, z pomocą Wydziału Edukacji w listopadzie 1993 roku w przedszkolu utworzony został pierwszy oddział integracyjny. Przedsięwzięcie to wyznaczyło dalszy kierunek rozwoju naszej placówki, który w rezultacie doprowadził do zmiany nazwy przedszkola. Miało to miejsce w 2003 roku (placówka uzyskała wówczas miano Publicznego Przedszkola Nr19 z Oddziałami Integracyjnymi). Okazało się bowiem, że w środowisku lokalnym istnieje ogromna potrzeba niesienia fachowej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym. Prowadzone przez nas obserwacje dowiodły, iż integracja wpływa też pozytywnie na rozwój dzieci zdrowych (szczególnie biorąc pod uwagę sferę społeczną i emocjonalną). W związku z tym we wrześniu 1996 roku zawiązał się kolejny oddział integracyjny, a dwa lata później funkcjonowały już trzy takie grupy. Na przestrzeni minionych lat w placówce dokonało się wiele pozytywnych zmian, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dzięki staraniom obecnego dyrektora  udało się zmodernizować budynek przedszkola i stworzyć udogodnienia architektoniczne, ułatwiające funkcjonowanie dzieciom niepełnosprawnym. Kolejnym ważnym krokiem było stworzenie sali rekreacyjnej, wyposażonej w sprzęt rehabilitacyjny i gimnastyczny. Od 1998 roku funkcjonuje również gabinet logopedyczny, prowadzony przez wykwalifikowanego specjalistę. Ze względu na specyficzny charakter placówki, od początku istnienia oddziałów integracyjnych, w przedszkolu zatrudniona jest również wykwalifikowana kadra pedagogów specjalnych, dla potrzeb ich indywidualnej pracy z dziećmi niepełnosprawnymi powstał w przedszkolu gabinet pedagogiczny.
Przełomowym momentem w historii przedszkola było nadanie imienia naszej placówce.
Z inicjatywy obecnego dyrektora w grudniu 2013 roku przedszkole otrzymało miano Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” w Kaliszu. Celem tego działania było zmodyfikowanie koncepcji pracy przedszkola dla potrzeb jego dalszego rozwoju, w tym dla zaspokojenia indywidualnych potrzeb środowiska lokalnego. Przedsięwzięcie to pociągnęło za sobą kolejne zmiany w organizacji naszej pracy, bowiem w  roku szkolnym 2014/15 utworzony został następny oddział integracyjny, dający możliwość realizacji potrzeb edukacyjnych szerszej grupie dzieci niepełnosprawnych z naszego miasta. To jakże ważne dla nas wydarzenie jakim było nadanie imienia, dokonane zostało przy bardzo aktywnym udziale rodziców. To Oni właśnie mieli bezpośredni wpływ na efekty naszych działań modyfikujących koncepcję pracy przedszkola. Już we wrześniu 2013 roku ogłoszony został wśród rodziców plebiscyt na nową nazwę przedszkola, rodzice mogli przedstawić swoje propozycje, a Rada Rodziców dokonała ostatecznego wyboru nazwy.
Oficjalne nadanie naszej placówce imienia „RAZEM” miało miejsce13 grudnia 2013 roku, a historia tego wydarzenia uwieczniona została na fotografii.
 

 
Uroczyście dokonano odsłonięcia nowej tablicy wraz z logo przedszkola
 

 
 

 
Swoją obecnością zaszczycili nas goście, wśród nich absolwenci naszego przedszkola
 

 
 
„13 grudnia 2013 roku to data która na zawsze wpisze się w historię naszego przedszkola. Od dziś bowiem oficjalnie przyjmujemy nazwę Publicznego Przedszkola Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi „Razem” - powiedziała na uroczystości dyrektor przedszkola, pani Henryka Mendyk.
Razem” to dla nas znaczy bez barier, nietolerancji,  bez społecznych ograniczeń. Razem to znaczy bez sytuacji trudnych, których nie można było by pokonać.
Razem – nowa nazwa naszego przedszkola- to kwintesencja idei integracji która towarzyszy nam już od 20 lat – dokładnie od 1993 roku (co oznacza ze świętujemy dziś także jubileusz utworzenia pierwszych oddziałów integracyjnych), dziś możemy z pełnym przekonaniem przyznać, iż była to słuszna decyzja i jestem dumna z tego , że  to właśnie ja byłam inicjatorką tej koncepcji. W toku 20 letnich działań nad rozwojem integracji, sukcesywnie i z pełną odpowiedzialnością zdobywaliśmy doświadczenie, modernizowaliśmy placówkę dostosowując ją do potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych, pogłębialiśmy naszą wiedzę specjalistyczną i budowaliśmy swój warsztat pracy
       - dziś możemy pochwalić się wspaniałymi wynikami tej pracy, ale to dopiero 20 lat doświadczeń, mamy zamiar rozwinąć się jeszcze bardziej, a wszystko po to, by nieść pomoc naszym wychowankom oraz  by wspierać ich rodziców.
mówiąc o sukcesach przedszkola, muszę w tym miejscu koniecznie podkreślić, iż składają się na nie również wzmagania naszych rodziców, którzy aktywnie uczestniczą w życiu placówki i zawsze  mają decydujący wpływ na jego przebieg...”
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Czynione na przestrzeni lat wzmagania zarówno dyrektora, jak i wszystkich pracowników sprawiły, iż dziś nasze przedszkole jest przytulne, bezpieczne, i nowoczesne, a nasze działania skierowane są na optymalne wspieranie rozwoju wszystkich dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości.

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • Przedszkole Publiczne nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi Razem Kalisz
 • zajęcia plastyczne Kalisz
 • zajęcia rytmiki Kalisz
 • przedszkole Kalisz
 • publiczne przedszkole Kalisz

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis