Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

lityka Prywatności Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Jacek Wolsk

1 Ogólne


 

Administratorem danych osobowych jest PHU Jacek Wolski

z siedzibą w Poznaniu ul. Rybaki 30, NIP 778 114 40 38

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Termin RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, ang. GDPR   General Data Protection Regulation) jest to rozporządzenie, ujednolicające prawo ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.


 

2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarzamy takie  dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Usługodawca jest także administratorem osób korzystających z treści do pobrania na naszej stronie lub kontaktujących się z nami za pomocą formularza kontaktowego.


 

3. Przetwarzanie , zbieranie i wykorzystanie danych


 

Dane osobowe przetwarzane są:

* Zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,

* Zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

* W zakresie przetwarzania nie naruszania praw i wolności osoby, której dane dotyczą

* W zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli [przykładowo] poprosiłeś nas o ofertę.


 

Dane osobowe podawane w e-mailu, formularzu kontaktowym czy podczas rozmów telefonicznych są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.


 

Żródłami pomocniczymi przy pozyskiwaniu danych dodatkowo są: CEIDG, REGON, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe oraz podmioty zewnętrzne.


 

4. W jakim celu zbieramy określone dane


 

> Nasza usługa to usługa informacyjna Business-to-Business.

> Adresy IP są gromadzone wyłącznie ze względów technicznych i prawnych.


 

5.Ochrona świadczenia usług:


 

> W naszej ofercie jest bezpłatna wersja wpisu, gdy przesłany zostanie e-mail z prośbą o bezpłatny wpis lub poprzez kontakt telefoniczny. Musimy przechowywać takie dane również po wygaśnięciu bezpłatnej wersji .

> Przestrzeganie naszych warunków użytkowania: podane przez nas informacje są przeznaczone do wykorzystania przez naszych klientów do składania ofert w ich sektorze biznesowym.

 

6. Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna


 

Publikacja w wyszukiwarce internetowej www.iportalfirm.pl podstawowych danych teleadresowych firm, ewentualnym partnerom biznesowym ( Business-to-Business. )

Dane przetwarzane będą w bazie www.iportalfirm.pl do czasu zgłoszenia żądania usunięcia danych


 

7. Wyrażanie zgody


 

> Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie wiadomości lub ofert dotyczących naszych usług, oraz wyraża zgodę na przesyłanie wiadomości e-mail lub kontakty telefoniczne, jeśli mamy nowe usługi. Możemy również wysyłać oferty promocyjne dotyczące naszych usług. Nie będziemy wysyłać wiadomości nie związanych z oferowanymi bazami danych podmiotów gospodarczych

.>Zawsze możesz wycofać swoją zgodę wysyłając wiadomość e-mail na adres

biuro-ipf@wp.pl


 

8. Odbiorcy danych


 

> Nie sprzedajemy ani w żaden inny sposób nie udostępniamy stronom trzecim danych osobowych użytkowników naszego serwisu. Dane osobowe użytkowników udostępniamy tylko i wyłącznie firmom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, tj. firmom, których usługi są niezbędne do sprawności operacyjnej w zakresie księgowości, usług marketingowych oraz prawidłowego działania naszej strony internetowej.


 

9. Prawa użytkownika


 

>Prawo do otrzymywania informacji o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, jak długo będą przechowywane i jaki jest tego cel


 

>Prawo do sprostowania


 

>Prawo do usunięcia danych,


 

> Prawo do ograniczenia przetwarzania


 

> Prawo do przenoszenia danych

> Ponadto, masz prawo do złożenia skargi na przetwarzanie twoich danych osobowych w organie kontrolującym:


 

10. Polityka Cookie

Korzystając serwisu www.iportalfirm.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies, powinieneś je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki.