Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Bajkowy Świat. Przedszkole w Orzechowie

Miłosławska 48, 62-322 Orzechowo
tel. 61 437 12 53
www.przedszkolebajkowyswiat.com.pl
bajkowyswiat1@wp.pl

Opis firmy

Oferta

METODY PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI
„Dzieciom możemy dopomóc w nauce albo przez próby
i nauczania, albo przez wspomaganie ich wysiłków w trakcie procesu uczenia się.
Powinniśmy zapewnić dzieciom wolność pozwalającym
na samodzielne odkrywanie i uczenie się…”
Naszym wychowankom proponujemy szeroki wachlarz zabaw i zajęć pobudzających twórczą aktywność, rozwój umysłowy i sprawność ruchową. Staramy się, aby każde dziecko miało poczucie odniesionego sukcesu i mogło budować pozytywny obraz własnego „Ja”. W tym celu w swojej pracy stosujemy metody tradycyjne oraz elementy metod aktywnych:
 • Pedagogika zabawy (zabawy i gry wyzwalające aktywność i integrujące grupę);
 • Dziecięca matematyka E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej (najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i kształtuje umiejętności)
 • Wprowadzenie dziecka w świat pisma Ireny Majchrzak (zapoznanie dzieci z tajnikami pisma przez własne imię, zapisane na wizytówce)
 • Metoda C. Orffa i L. Labana ( zabawy polegające na rozwijaniu wrażliwości słuchowej i koordynacji słuchowo – wzrokowo – ruchowej, w której wykorzystuje się muzykę i układy ruchowe inicjowane spontanicznie przez dzieci)
 • Elementy Ruchu Rozwijającego W. Sherborne (ćwiczenia gimnastyczne pozwalające dzieciom na poznanie własnego ciała i orientacji w przestrzeni)
 • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss (przybliżenie dzieciom muzyki klasycznej poprzez „aktywne słuchanie”);
 • Drama (metoda edukacyjna i wychowawcza aktywizująca pracę dziecka, pozwala uruchomić wyobraźnię dziecka w sposób dostosowany do jego indywidualnych możliwości)
 • Techniki relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia ( pozwalają redukować stres, lęki, mają duży wpływ na zdrowie i dobre samopoczucie)
 • szeroki wachlarz technik plastycznych.
Każdy nauczyciel, który prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną, przy wyborze metody pracy kieruje się przede wszystkim: indywidualnymi możliwościami rozwojowymi każdego dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, skutecznością, własnym doświadczeniem, potrzebami, upodobaniami i zainteresowaniami dzieci.
Zajęcia prowadzimy w zależności od potrzeb: z całą grupą, małych zespołach, indywidualnie.
Zajęcia dodatkowe opłacane są z budżetu przedszkola:
 • Religia – 2 razy w tygodniu – Beata Dudkiewicz
 • Język angielski – Centrum Edukacji „ATUT” – Katarzyna Woźniak (we wszystkich grupach wiekowych 1 raz w tygodniu)
 • Zajęcia umuzykalniające – 1 raz w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych – Beata Wróblewska (w ramach podstawy programowej)
 • Zajęcia plastyczne w ramach „Kółka plastycznego” – 2 razy w miesiącu – Justyna Szymkowska i Karolina Radniecka
2. Dzieci mają możliwość korzystania z nieodpłatnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej przez przedszkole:
 • Logopedia – 8godz./tygodniowo – Justyna Szymkowska
3. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu posiadają dodatkowe kwalifikacje w zakresie:
 • Pomocy psychologicznej – Irena Kasprzak
 • Oligofrenopedagogiki – Ewa Kasprzak i Beata Mietlicka
 • Terapii pedagogicznej – Karolina Radniecka
4. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną we Wrześni – dzieci, rodzice oraz nauczyciele mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga (organizowane są na terenie przedszkola spotkania indywidualne , warsztaty, prelekcje itp.).
Zestawy programów
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wychowania przedszkolnego „W kręgu zabawy” – Jadwigi Pytlarczyk (zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego) we wszystkich grupach.
Programy uzupełniające:
- „Dziecięca matematyka” – Edyta Gruszczyk – Kolczyńska, Ewa Zielińska
- „Mówię poprawnie” – program logopedyczny, program autorski Justyny Szymkowskiej
- „Kolory tęczy” – program kółka plastycznego, program autorski Justyny Szymkowskiej
Odpłatność za przedszkole:
1. Rodzice uiszczają należność za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. dziennie:
 • 6.30 – 7.30 – 1,00 zł
 • 7.30 – 12.30 – bezpłatne
 • 12.30 – 13.30 – 1,00 zł
 • 13.30 – 14.30 – 1,00 zł
 • 14.30 – 15.30 – 1,00 zł
2. Dzieci mogą korzystać odpłatnie z trzech posiłków:
 • Śniadanie – 1,20 zł (8.30 – 9.00)
 • Obiad – 2,20 zł (11.30 – 12.00)
 • Podwieczorek – 0,60 zł (13.30 – 14.00)
Ponadto oferujemy:
 • Zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci;
 • Konkursy;
 • Kiermasze;
 • Zajęcia otwarte dla rodziców;
 • Udział dzieci w lokalnych i ogólnopolskich programach edukacyjnych;
 • Imprezy i uroczystości dla dzieci i ich rodzin;
 • Ciekawe wycieczki;
 • Teatrzyki;
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym (Szkoła Podstawowa, Ośrodek Edukacji Leśnej, Biblioteka Publiczna, Policja, Straż Pożarna, MCK, itd.);
 • Spotkania z dziećmi z zaprzyjaźnionych przedszkoli oraz ciekawymi ludźmi (pszczelarz, leśnik, strażak, krawiec, drzewiarz, itp. …)

Nasze motto:
„ W świecie bajek można spotkać przyjaciół, przeżyć wspaniałe przygody, a przede wszystkim pozbyć się lęku. Rozwiązanie trudnych emocjonalnie sytuacji może okazać się – dzięki bajkom – przyjemne, a nawet radosne.”
Maria Molicka
Bajka towarzyszy dziecku od najmłodszych lat. Jest symbolem świata pogodnego, szczęśliwego, bezpiecznego. Bajkowy Świat realizuje marzenia, nadzieje i oczekiwania dzieci oraz dorosłych. Bajka pozwala być kimś innym: lepszym, silniejszym, piękniejszym.
Któż z nas nie zachował w pamięci obrazu sprzed kilku, kilkunastu, może kilkudziesięciu lat, gdy jako dziecko siedział na kolanach mamy, babci, taty alb dziadka – zatopiony w prawdziwe opowieści, których słuchał z zapartym tchem wypiekami na twarzy. Te bajki i wierszyki nieodłącznie kojarzą się nam z dzieciństwem, ciepłem domowego ogniska, są symbolem świata pogodnego, szczęśliwego, bezpiecznego i beztroskiego. Przywołane czasy sielskiego dzieciństwa są także pamiątką po ludziach, po których dziś może pozostał już tylko wiersz. Opowieści z dzieciństwa to również uczone „na pamięć” wierszyki o kotku, żabce, która szła po wodę i nieskomplikowane rymowanki – zabawy, jak „kosi, kosi łapki”. To one są pierwszymi wierszykami, które dziecko poznaje. W bajkach tkwi wiara w magiczną moc dobra. Bajkowi bohaterowie wiedzą, że kłamstwo zawsze wyjdzie na jaw, zbrodnia zostanie ukarana, zło i krzywdę trzeba będzie naprawić, a poczynione dobro zostanie wynagrodzone. Nawet w bajce na ludzi czyhają pokusy, człowiek zostaje wystawiony na ciężką próbę. Ponieważ nic nie przychodzi łatwo, również bajkowi bohaterowie muszą walczyć z wrogami i przeciwnościami losu, ale uczciwość i szlachetność zawsze zostaje nagrodzona. Zdarzenia w bajce mają zawsze szczęśliwe zakończenie. Takie przekonanie o finale ludzkiego trudu jest także potrzebne w dorosłym życiu. O ileż łatwiej byłoby żyć na świecie, gdyby dorosłość nie zabijała w nas dziecięcej wiary, że dobro zawsze zwycięża, że nie ma winy bez kary, wówczas bajkowa rzeczywistość stałaby się faktem. Może ten ideał uda się osiągnąć przyszłym pokoleniom. Aby do tego doszło – potrzebny jest powrót w krainę dzieciństwa. Będzie to możliwe przy okazji czytania przez dorosłych dzieciom bajek.
Przede wszystkim zaś bajka uczy, bawi i wychowuje – tak jak nasze przedszkole, dlatego właśnie zostało ono „Bajkowym Światem”.
Uroczystość nadania nazwy odbyła się 16.10.2003r.
W roku szkolnym 2013/2014
Nad Państwa dziećmi czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna nastawiona na rozwijanie twórczego myślenia dzieci oraz odkrywania ich mocnych stron i personel obsługowo-administracyjny.
Dyrektor Przedszkola – mgr Irena Kasprzak nauczyciel dyplomowany
 • Godziny otwarcia: od 6.30 do 15.30
 • Liczba oddziałów: 5 (dla dzieci od 3 do 6 lat)
 • Liczba nauczycieli: 10 (8 pełnozatrudnionych, 2 niepełnozatrudnionych)
 • Liczba pracowników admini. – obsługowych: 10 (w tym 2 niepełnozatrudnionych)

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • Bajkowy Świat. Przedszkole Orzechowo
 • Bajkowy Świat Orzechowo
 • przedszkole
 • przedszkole Orzechowo
 • edukacja dla dzieci Orzechowo

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis