Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA w Busku-Zdroju

Al. Mickiewicza 6, 28-100 Busku Zdrój
tel. (41) 378 79 21, 509 713 103
http://www.zsp1busko.pl/
zsp1busko6@wp.pl

Opis firmy

W skład Zespołu wchodzą następujące typy szkół :

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

TECHNIKUM NR 1

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 1

Kontakt telefoniczny / fax: (41) 378 79 21
                                             509 713 103

Kontakt elektroniczny: zsp1busko6@wp.pl

Internat ZSP NR 1 w Busku-Zdroju ul. 1 Maja 9; tel. 041 378 45 37


 

Historia Szkoły

W 1937 roku organizacje polityczne i władze powiatowe Busku Zdroju wydały zgodę na wybudowanie w mieście '' Domu Strzelca''. W budynku swe lokum miały znaleźć: Związek Strzelecki, Związek Rezerwistów, Związek Inwalidów Wojennych I Polska Organizacja Wojskowa. Plac pod budowę wyznaczono przy głównej ulicy Buska - alei 3 Maja (obecnie alei Mickiewicza), w miejscu, gdzie znajdował się ogródek z altanami i letnia kawiarnia. Budynek ulokowano w pobliżu kopca Tadeusza Kościuszki (stojącego na miejscu dzisiejszego U.M. i Gm.), przy którym odbywały się wszelkie zgromadzenia publiczne. Roboty ziemne rozpoczęto w 1938 roku, a do września 1939 roku budynek został wybudowany w stanie surowym. Nad głównym wejściem wmurowano kamiennego orła, który został przed wkroczeniem Niemców zamurowany.

Po zajęciu miasta przez okupanta '' Dom Strzelca '' został w 1940 roku wykończony i przemianowany na ''Deutsches Haus''. W piwnicach budynku mieściła się kuchnia i podręczne magazyny. Pod salą konferencyjną (obecnie sala gimnastyczna) znajdowała się restauracja. Sale na parterze zajęte były na biura, a pierwsze i drugie piętro zamieszkiwały rodziny niemieckie. Budynek służył Niemcom aż do chwili wycofania się 12 stycznia 1945 roku.

Po wyzwoleniu nazwę budynku zmieniono na ,,Dom Kultury''. Znalazły w nim swoją siedzibę biura: Cechu Rzemiosł Różnych, Powiatowego i Miejskiego Zarządu Młodzieży Polskiej, Biblioteka Powiatowa i Rada Związków Zawodowych. Na południe od Domu Kultury, w poniemieckim baraku, umieszczono biura Służby Polsce i sale do gier sportowych.

Od roku 1949 budynek zajmowany był przez Liceum Ogólnokształcące oraz istniejące przy nim odziały Liceum Pedagogicznego, które w czerwcu 1949 roku zostało powołane jako samodzielna jednostka. Kierownictwo i organizację szkoły powierzono mgr Henrykowi Gruzińskiemu. W 1951 roku budynek opuścili lokatorzy nie związani z Liceum Pedagogicznym. W 1957 roku dobudowano od północnej strony skrzydło, które pomieściło 6 sal lekcyjnych. Po śmierci H. Grudzińskiego w roku szkolnym 1959/60 dyrektorem mianowano mgr Bogusława Kopcia, a w 1960 roku mgr Jana Gągola.

Na początku lat sześćdziesiątych zaistniała konieczność utworzenia w Busku Zdroju szkoły zawodowej. Otwarto ją na mocy Zarządzenia Ministerstwa Oświaty z dnia 18.09.1964 roku jako filię Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pińczowie. Jej dyrektorem był Adam Marszalik, a kierownikiem filii w Busku - Kazimierz Szkadłubowicz. Szkoła nie posiadała własnego budynku. Jej klasy mieściły się w piwnicach budynku LO, w Szkole Podstawowej nr 1 i w trzech salach budynku Liceum Pedagogicznego. Na mocy Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 10.11.1964 roku filia usamodzielniła się jako Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Busku Zdroju. Protokólarnego przekazania dokumentacji dokonano 2.12.1964 roku, a nowym dyrektorem został Zbigniew Smodrzewski.

Przy istniejącej Zasadniczej Szkole Zawodowej Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 31.12.1965 roku otwarto Technikum Ekonomiczne. W 1967 roku Liceum Pedagogiczne i działające przy nim Studium Nauczycielskie przeniesiono do nowo wybudowanych pomieszczeń przy alei Mickiewicza 23, a Zasadniczej Szkole Zawodowej i Technikum Ekonomicznemu, decyzją Prezydium Powiatowej Rady Narodowej z dnia 17.06.1966 roku, przypadł budynek przy alei Mickiewicza 6. W 1968 roku przy istniejących szkołach powstaje czteroletnie Liceum Ekonomiczne oraz Technikum Ekonomiczne - Wydział dla Pracujących.

Z inicjatywy dyrekcji do września 1970 roku dobudowano klatkę schodową i przygotowano dokumentację do dalszej rozbudowy bazy lokalowej szkoły. Prowadził ją już mianowany na dyrektora od 1.08.1970 roku mgr Bogusław Kopeć. Rozbudowę zakończono w 1972 roku. W jej wyniku otrzymano 9 sal lekcyjnych, hol i sanitariaty.

Dnia 14.04.1973 roku - w Roku Nauki Polskiej, w 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, w 200 rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej oraz w 100. rocznicę powstania Polskiej Akademii Umiejętności - Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar a Liceum Ekonomicznemu nadano imię Mikołaja Kopernika. Aktu nadania dokonał ówczesny wicekurator kielecki Zygmunt Adydan. Z tej okazji odsłonięto również na wschodniej ścianie budynku płytę z popiersiem Mikołaja Kopernika.

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 26.02.1979 roku utworzono przy istniejących trzech typach szkół Liceum Zawodowe nr 1 o kierunkach kształcenia: administracja i biurowość, gastronom, sprzedawca magazynier i połączono wszystkie typy szkół w Zespół Szkół Zawodowych.

Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było odsłonięcie białego orła - symbolu polskości zamurowanego po wkroczeniu Niemców. Przez wiele lat władze polityczne i administracyjne miasta nie pozwalały na jego odsłonięcie. Dzięki staraniom dyrektora Bogusława Kopcia orzeł został w 1982 roku wyeksponowany najpierw w salce szkolnej, a w pełnej krasie na zewnątrz budynku dopiero w 70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dyrektor Bogusław Kopeć sprawował swoją funkcję do 1.09.1990r. Jego następcą został mgr Jan Kozłowski, który kierował szkołą do 31.08.2002 roku.

Od 1.09.2002 roku szkołą kieruje mgr inż. Andrzej Bilewski. Od 1.01.2003 Zespół Szkół Zawodowych został przekształcony w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im Mikołaja Kopernika. W jego skład wchodzą: III Liceum Ogólnokształcące,  Technikum nr 1,  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 oraz Powiatowy Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

 

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • liceum w busku zdroju
 • technikum w busku zdroju
 • szkoła w busku zdroju
 • szkoła zawodowa w busku zdroju
 • zawodówka w busku zdroju

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis