Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum Językowe w Toruniu

ul. Żółkiewskiego 46, 87-100 Toruń
tel. (56) 659-89-70
www.gem.edu.pl
biuro@gem.edu.pl, biuro@menedzer.torun.pl

Opis firmy

SPOŁECZNE GIMNAZJUM JĘZYKOWE

- język angielski jako język wiodący
- dodatkowo do wyboru jako drugi język
  obcy: niemiecki, rosyjski, francuski,
  hiszpański i włoski
- w drugim roku nauki uczeń może w miarę
  swoich możliwości dobrać trzeci język
- po pierwszym roku nauki języka
  angielskiego część lekcji prowadzi
  
native-speaker
- nauka w grupach od 2 - 5 uczniów

Głównym celem Gimnazjum jest przygotowanie uczniów do jak najlepszego zdania egzaminu gimnazjalnego dającego możliwości dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych. Kładziemy nacisk na naukę języków obcych. Umożliwiamy rozwijanie zainteresowań

uczniów - wprowadzamy podział treści nauczania na obowiązkowe i fakultatywne.

Stwarzamy warunki do prawidłowego rozwoju uczniom, którzy ze względu na właściwości osobowe nie czują się dobrze w zbyt licznych klasach szkół publicznych oraz tym, którzy chcą zainwestować w rozwój intelektualny swojej osoby.

Istota kształcenia - języki obce

Wiodącym językiem obcym jest język angielski (5 godzin

w tygodniu) oraz drugi język do wyboru przez ucznia to: niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski (konwersatoria prowadzi native-speaker). W drugim roku nauki uczeń może w miarę swoich możliwości dobrać trzeci język z listy. Po pierwszym roku nauki języka angielskiego część lekcji prowadzić będzie native-speaker. W zależności od wyboru drugiego języka zajęcia będą odbywały się w grupach od 2-5 uczniów. Nauczyciele języków obcych będą dysponowali kompletem urządzeń multimedialnych z programami do nauki języków obcych.

Nie sposób, aby w obecnym świecie młody człowiek nie umiał swobodnie posługiwać się komputerem, internetem i innymi urządzeniami elektronicznymi, dlatego proponujemy naszym uczniom bardzo szeroki dostęp do pracowni, w których odbywa się coraz więcej lekcji

z poszczególnych przedmiotów, a dostęp do komputerów jest nieograniczony.

Oferujemy:

 • mało liczne klasy - podział na grupy językowe i informatyczne,
 • dobre warunki lokalowe,
 • bardzo dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • nieograniczony dostęp do komputerów i Internetu (i innych zdobyczy techniki - 4 sale komputerowe, 2 komputery na 1 ucznia),
 • bezpieczną szkołę (domofon, wejście do szkoły na karty, kamery),
 • koła zainteresowań - bez ograniczeń,
 • 5 godzin j. angielskiego w tygodniu,
 • inne języki obce do wyboru,
 • wyjątkową, rodzinną atmosferę,
 • zajęcia dodatkowe na basenie, lodowisku, jazdę konną i taniec towarzyski,
 • wyjazdy na targi w kraju i zagranicą,
 • wycieczki krajowe i zagraniczne,
 • wyjścia i wyjazdy do kin, teatrów i na wystawy.


Od naszego ucznia oczekujemy:

 • rzetelnej pracy nad rozwojem swojego umysłu i swojej osobowości,
 • kultury osobistej,
 • poszanowania pracy swojej i innych,
 • prawości charakteru,
 • punktualności,
 • rzetelnego wykonywania prac domowych,
 • ciągłego doskonalenia kultury dialogu.


 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

- mało liczne klasy
- nowoczesne sale dydaktyczne
- autorskie programy nauczania
- kładzie nacisk na naukę języków obcych
- zajęcia informatyczne
- zajęcia plastyczne i muzyczne
- nauka pływania
- nauka jazdy na łyżwach
- rytmika
- nauka gry w szachy
- religia/ etyka
- przy szkole duży zielony ogród
- kameralna stołówka
- szkolny klub filmowy (KFD)
- sekcja piłki noznej
- zajęcia z logopedą

Społeczna Szkoła Podstawowa rozpoczęła swoją działalność od września 2008 r. Nasza działalność skupia się na pracy nad jak najlepszym rozwojem małych uczniów, dlatego gwarantujemy naukę w mało licznych klasach, lekcje
w nowoczesnych salach dydaktycznych oraz wiele wspomagających rozwój dziecka atrakcji (nauka języków, informatyki, basen, lodowisko, rytmika...).

Uczniowie objęci są opieką w godzinach od 7.30 do 16.30. Zajęcia odbywają się w klasach 12-osobowych.

Wprowadzono podział treści nauczania na obowiązkowe

i własne rozwijające zainteresowania oraz zdolności uczniów. Nauka w szkole bazuje na programach autorskich tworzonych dla poszczególnych programów nauczania wprowadzonych na warunkach określonych odpowiednimi przepisami.

Szkoła realizując statutowe cele umożliwia uczniom zdobycie wysokiej kultury intelektualnej oraz szerokiej i nowoczesnej wiedzy o trwałych wartościach kultury narodowej, europejskiej
i światowej o uniwersalnych wartościach etycznych i normach zachowań, o państwie demokratycznym, prawach i powinnościach obywatelskich, o postawach prawnych i ekonomicznych w obecnych warunkach społeczno-ekonomicznych.

Szkoła zapewnia swoim uczniom pomoc psychologiczną i pedagogiczną w ścisłym współdziałaniu rodziców, wychowawcy klasowego, poradni wychowawczo-zawodowej i innych poradni specjalistycznych. W przypadkach koniecznych szkoła zachowuje poufność działań pedagogicznych.

Oferujemy ciekawe dodatkowe zajęcia rozwijające:

 • repetytoria – powtórzenia najważniejszych informacji dnia
 • szkolny klub filmowy (KFD)
 • teatr młodego aktora
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • sekcja piłki nożnej
 • kaligrafik
 • ortografik
 • szachy
 • ananas – koło języka angielskiego
 • Pitagoras – koło matematyczne
 • Pod rozpędzonym globusem – koło geograficzne

 • impresje plastyczne
 • taniec towarzyski
 • zajęcia na basenie
 • zajęcia na lodowisku
 • jazda konna
 • gimnastyka korekcyjna
 • zajęcia z logopedą

 


Szkoła ubezpiecza swoich uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w instytucji ubezpieczeniowej.

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • społeczne gimnazjum Toruń
 • społeczna szkoła podstawowa Toruń
 • gimnazjum Toruń
 • podstawówka Toruń
 • Grupa edukacyjna meneger Toruń
 • edukacja Toruń

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis