Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Urząd Gminy Obrowo

Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo
tel. 56 678-60-22 , fax 56 678-60-22 w 135
www.obrowo.pl
obrowo@obrowo.pl

Opis firmy

 • Gmina Obrowo położona jest w środkowej części województwa kujawsko pomorskiego w powiecie toruńskim ziemskim. Ogólna powierzchnia obszaru gminy wynosi 16197 ha, z czego 55% zajmują tereny rolne, a 35% lasy.
 • Klimat ma charakter przejściowy pomiędzy chłodnym i wilgotnym obszarem pomorskim, a suchą i ciepłą dzielnicą środkową.
 • Podstawową funkcją gospodarczą gminy jest produkcja rolna. W części dolinnej przeważają gleby piaskowe różnych typów genetycznych, a lokalnie występują także czarnoziemy i mady. W strukturze gruntów ornych przeważają grunty średnich klas bonitacyjnych, tj. IV klasy (łącznie 36,2% powierzchni gruntów ornych) oraz III klasy (łącznie 24,3%), rolnicza przydatność gleb na obszarze gminy jest przestrzennie zróżnicowana.
 • W części dolinnej występuje większość użytków zielonych. Lasy na terenie gminy Obrowo zajmują powierzchnie 5623 ha, co stanowi 34,7% powierzchni gminy. Największe kompleksy leśne znajdują się w południowej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Osiek, Dzikowo, Silno, Smogorzewiec, Stajenczynki i Obory.

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • gmina Obrowo
 • urząd gminy
 • urząd gminy Obrowo

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis