Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Przedszkole Sióstr Felicjanek pod Wezwaniem Świętego Kazimierza ZAKOPANE

ul. Kościeliska 4 , 34-500 Zakopane
tel. (18) 201-42-38

zgr.ssfel@neostrada.pl

Opis firmy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

 

   630–800

Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych z dziećmi i dorosłymi. Zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Praca indywidualna.

 

800 14

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

800–815

Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

 

815 –830

Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrożenie dzieci do utrzymania ładu i porządku.

 

830930

Zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej. Tworzenie warunków do zorganizowania aktywności ruchowej.

 

1000–1130

Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkola, na boisku itp. – gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze.

Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dzieci w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

 

1130–1245

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne. Przygotowanie do obiadu, wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych oraz zachowań prozdrowotnych. Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami, praca dyżurnych w starszych grupach.

 

1245–1400

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w Sali i w ogrodzie. Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.

Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, zabawy ze śpiewem.

Działalność plastyczna. Zabawy ruchowe.

Swobodne zabawy i gry interesujące grupę, zabawy w grodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery.

 

1400–1430

Wdrażanie nawyków higienicznych i kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku. Samodzielne i rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych w starszych grupach.

 

1430–1700 

 

Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych grupach. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczenie przykładów i doświadczenie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania. Organizowanie zajęć dodatkowych zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci.

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • przedszkole felicjanki
 • przedszkole katolickie felicjanki zakopane
 • przedszkole katolickie zakopane
 • opieka nad dziećmi zakopane

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis