Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Dom Małych Dzieci im. E.Bojanowskiego w Częstochowie

ul. Św. Kazimierza 1, 42-217 Częstochowa
tel. 34 324-67-51 , fax 34 370-40-49
www.dommalychdzieci.pl
kancelaria@dommalychdzieci.pl

Opis firmy

Placówka jak dotąd nastawiona jest na przyjmowanie małoletnich w wieku od 0 do 10 roku życia i zapewnienie im właściwych warunków rozwoju. W szczególny sposób podejmowane są starania nad:
- dogłębną i wnikliwą diagnozą stanu fizycznego i psychicznego dziecka,
- wyrównywaniem braków ogólno-rozwojowych dzieci,
- zorganizowaniem ćwiczeń rehabilitacyjnych dla dzieci w placówce,
- zwiększenie nacisku na uczenie mowy i prawidłowej wymowy dzieci,
- zorganizowaniem sali komputerowej dla dzieci szkolnych,
- współpracą ze środowiskiem szkolnym dzieci, które realizują obowiązek szkolny,
- organizowaniem szkoleń dla rodziców biologicznych i udzielanie im wsparcia,
- częstszymi kontaktami pracowników socjalnych z rodzicami biologicznymi.

Wymiernym rezultatem pracy placówki na rzecz dziecka jest jak najszybsze zdiagnozowanie dziecka i określenie deficytów rozwojowych w celu wyrównania braków ogólno-rozwojowych i zaaklimatyzowanie w społeczności naszej placówki.
Kolejnym rezultatem pracy naszej placówki jest przyśpieszenie regulacji sytuacji prawnej małoletnich w celu skrócenia ich pobytu w placówce. Dla dzieci, których sytuacja będzie wyjaśniona poszukiwanie rodzinnego środowiska zastępczego.
Dla stwarzania klimatu rodzinności i przytulności ogromną rolę odgrywa doposażenie pomieszczeń dziecięcych w niezbędny sprzęt do zabawy, nauki i rekreacji.


Placówka dla swoich wychowanków
zabezpiecza wyżywienie, wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej. Z uwagi na wiek dzieci od 0 do 10 roku wyżywienie dzieci musi być dostosowane do ich potrzeb, co wyraźnie widać w grupie noworodków i niemowląt gdzie podawane są specjalistyczne mleka i mieszanki tego typu jak: Humana MTC, Bebilon Pepti, Bebilon 1, Bebilon AR, Nutramigen. W miesiącach zimowych wiele dzieci przechodzi różnego rodzaju infekcje chorobowe co jest związane z dodatkowym zaopatrzeniem w leki.
Dzieci korzystają z sanatorium, leczenia specjalistycznego poza Częstochową w Katowicach, Chorzowie, Zabrzu i Bytomiu.

Powstało >OKNO ŻYCIA<

Z inicjatywy Metropolity Częstochowskiego, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej i Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny (Służebniczek Starowiejskich) powstało w Częstochowie >Okno Życia im. bł. Edmunda Bojanowskiego<. Matki, które nie mogą lub nie chcą zaopiekować się swoimi nowo narodzonymi dziećmi bez żadnych konsekwencji właśnie tutaj mogą je bezpiecznie zostawić.

Oferta

Osoby zainteresowane współpracą lub pomocą naszej placówce
mogą uzyskać bliższe informacje pod numerami kontaktowymi:
tel. 0-34 324-67-51; fax 0-34 370-40-49

Rachunek bankowy: PKO BP II O/Częstochowa
Nr rach: 17 1020 1664 0000 3802 0353 1431

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • dom dziecka Częstochowa
 • dom małych dzieci Częstochowa
 • okno życia Częstochowa
 • pomoc dla dzieci Częstochowa

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis