Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Dr Wisława Boć-Mazur Kancelaria Notarialna

ul. Powstańców Śląskich 121 /207, 53-332 Wrocław
tel. 606 850 592 , 71 361 22 22 tel. 71 336 17 17
www.notariusz-boc.eu
kancelaria@notariusz-boc.eu , wislawa.boc@notariusz-boc.eu

Opis firmy

Działalność notarialną wykonuję od sierpnia 2009 roku. Zarówno moje przygotowanie teoretyczne, jak i zaangażowanie zespołu pozwalają mi na rozwiązywanie problemów prawnych i podejmowanie różnorodnych zadań w dziedzinie notariatu. Moim podstawowym celem jest dbanie o należyte zabezpieczenie praw i interesów osób, dla których czynność ta niesie skutki prawne. Dziękuję za zaufanie i serdecznie zapraszam. Notariusze, notariusz.

Notariusz dokonuje następujących czynności:
1. Sporządza akty notarialne;
2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
3. Sporządza poświadczenia;
4. Doręcza oświadczenia;
5. Spisuje protokoły;
6. Sporządza protesty weksli i czeków;
7. Przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
8. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
9. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
10. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
- Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.
- Notariusz udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.
- Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.
- Obsługa Klientów także w języku angielskim.

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • Notatriusz Wrocław
 • kancelaria notarialna wrocław
 • akt notarialny Wrocław
 • notariusze Wrocław

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis