Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach

Moniuszki 6, 47-300 Krapkowice
tel. 77 446 03 33
www.pp2.krapkowice.pl
pp2@krapkowice.pl

Opis firmy

Pracownicy naszej placówki:

mgr Agata Juszczyk - dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego, pedagog specjalny, zarządzanie oświatą, w latach 1995 - 2004 doradca metodyczny wychowania przedszkolnego przy WOM Opole, 2000 - 2004 zastępca dyrektora PP - 2 Krapkowice. Od 2001 roku wpisana na listę ekspertów MEN wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Od 2008 roku ekspert z listy ekspertów rekomendowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do wpisu do bazy ekspertów prowadzonej przez Instytucję Zarządzającą (IZ) oraz do centralnej bazy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

mgr Renata Michalczyk - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel edukacji elementarnej, oligofrenopedagog

mgr Bożena Znamiec - nauczyciel dyplomowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Małgorzata Gładka - Majewska - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego oligofrenopedagog, kwalifikacje z zakresu wychowania i nauczania dzieci z autyzmem oraz wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka

mgr Krystyna Golly - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog

mgr Klaudia Pierzkała - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oligofrenopedagog, nauczyciel - logopeda, nauczyciel języka niemieckiego, zastępca dyrektora

mgr Ewa Włoszczyńska - nauczyciel mianowany

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog - terapeuta, tyflopedagog, oligofrenopedagog

mgr Ewa Dziergas - Węgrzyn - nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel edukacji elementarnej, oligofrenopedagog, nauczyciel języka angielskiego

mgr Katarzyna Nowak - nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel kształcenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym, logopeda

mgr Aleksandra Musioł - Kurek - nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, nauczyciel pedagogiki terapeutycznej z oligofrenopedagogiką.

mgr Anna Trzeciak – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego, kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej, nauczyciel języka niemieckiego

mgr Małgorzata Szczurek – nauczyciel kontraktowy

Kwalifikacje: nauczyciel wychowania przedszkolnego i kształcenia wczesnoszkolnego

mgr Zofia Zielińska - nauczyciel religii

Personel niepedagogiczny naszej placówki:

Bożena Babyn, Marta Budzińska, Karolina Flisik-Knieja, Teresa Gmyrek, Magdalena Gomółka, Dorota Herud, Grażyna Kaczorowska, Małgorzata Paterok, Joanna Gmyrek 

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • przedszkole
 • przedszkole Krapkowice
 • zajęcia z rytmiki
 • opieka nad dziećmi Krapkowice

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis