Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Urząd Gminy Celestynów

Regucka 3, 05-430 Celestynów
tel. 22 789 70 60
www.celestynow.pl
ug@celestynow.pl

Opis firmy

 

Wójt Gminy Celestynów

 

 
Funkcję Wójta Gminy sprawuje Pan Stefan Traczyk
 
Urodził się 12 września 1966 roku w Garwolinie. Jest absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył Wydział Leśnictwa z tytułem magistra inżyniera, gdzie obecnie jest doktorantem. Pracę zawodową wykonywał przez lata w Nadleśnictwie Celestynów, pełniąc funkcję leśniczego, inżyniera nadzoru i Zastępcy Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.  Pasjonuje się samorządem i myślistwem. W 2008 roku odznaczony brązowym medalem zasługi dla Polskiego Związku Łowieckiego. Jest członkiem wielu organizacji pozarządowym m.in. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa, Stowarzyszenia Konserwatywno-Liberalnego "KoLiber" oraz prezesem Celestynowskiej Inicjatywy Samorzadowej. Jest żonaty, ma dwóch synów.
 
Wójt Gminy Celestynów pełni funkcję kierownika Urzędu Gminy Celestynów, ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad Referatami: Promocji, Kultury i Sportu; Samodzielnym Stanowiskiem ds. Kontroli Zarządczej; Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wójt sprawuje również bezpośredni nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Gospodarki Komunalnej i Zakładu Obsługi Szkół.
 
 
 

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

 

 
Funkcję Zastępcy Wójta sprawuje Pani Magdalena Mąka
 
Zastępca Wójta sprawuje nadzór nad pracą Sekretariatu, Referatu Ochrony Środowiska, Porządku Publicznego i Obrony Cywilnej oraz Wydziału Gospodarki i Rozwoju, w skład którego wchodzi: Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, Referat Gospodarki Przestrzennej, Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych.
 
Zastępca Wójta przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 
 
  

Sekretarz Gminy Celestynów

Funkcję Sekretarza Gminy sprawuje Pan Dariusz Kołodziejczyk
 
Sekretarz Gminy sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem: Referatu Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego - w tym: Biura Obsługi Rady Gminy i Biura Obsługi Mieszkańców.
 
Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.
 
 

Skarbnik Gminy Celestynów

Funkcję Skarbnika Gminy sprawuje Pani Agnieszka Kurek
 
Skarbnik odpowiada za opracowanie i realizację budżetu Gminy Celestynów. Ponadto sprawuje bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Referatów: Finansowego i Podatkowego.
 
Skarbnik Gminy przyjmuje interesantów w godzinach pracy Urzędu Gminy.
Godziny otwarcia:

Pn-Pt.: 7.00-15.00

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

  • Urząd Gminy Celestynów
  • urząd Celestynów
  • gmina Celestynów

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

  • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
  • Zaistniej w sieci
  • Wystarczą 2 minuty !
  • Nie musisz nic płacić !
  • Podajesz podstawowe informacje
     
+ dodaj wpis