Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Urząd Gminy w Jeżowie

Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
tel. 46 875 53 71 , fax 46 875 53 69
www.jezow.pl
jezow@jezow.pl

Opis firmy

Godziny otwarcia:

Pn-Pt.: 7.30-15.30STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU GMINY JEŻÓW:

STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO
Nr pokoju
KONTAKT
WÓJT GMINY
– KIEROWNIK URZĘDU
GMINY
TOMASZ PIECHOTA
11
tel. 46 875 53 71 wewn. 30,
tel. kom. 603 696 131
e-mail: wojt@jezow.pl
ZASTĘPCA WÓJTA GMINY
oraz KIEROWNIK REFERATU ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH

realizujący jednocześnie zadania w zakresie inwestycji i remontów, ochrony p. poż. i zwalczania pożarów oraz rozwoju lokalnego i pozyskiwania środków z funduszy europejskich
WIOLETTA MRÓWCZYŃSKA
12
tel. 46 875 53 71 
wewn. 34
tel. kom. 609 101 914
e-mail: inwestycje@jezow.pl
SEKRETARZ GMINY IRENA PAWŁOWSKA
11
tel. 46 875 53 71 
wewn. 33
tel. kom. 609 606 579
e- mail: sekretarz@jezow.pl
SKARBNIK GMINY
Kierownik Referatu
Finansowego
EMILIA JANOWSKA
16
tel. 46 875 53 71 
wewn. 27
tel. kom. 609 606 791
e-mail: skarbnik@jezow.pl
Stanowisko pracy 
ds. księgowości budżetowej
Grażyna Nowowiejska
15
tel. 46 875 53 71 
wewn. 29
e- mail: ksiegowosc@jezow.pl
Stanowisko pracy ds. finansowych Aneta Czarnecka-Derach
15
tel. 46 875 53 71
wewn. 29
e-mail: finanse@jezow.pl
Stanowisko pracy 
ds. wymiaru podatków 
i opłat
Katarzyna Guzicka
18
tel. 46 875 53 71 
wewn. 37
e-mail: podatki@jezow.pl
Stanowisko pracy ds. ewidencji i windykacji mandatów Katarzyna Werner tel. 46 875 53 71 
wewn. 23
e-mail: windyk@jezow.pl
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ściekowej, spółki wodnej,targowisk, spraw uwłaszczeniowych oraz spisywania zeznań świadków o pracy w gospodarstwie rolnym, ewidencja działalności gospodarczej, oczyszczalnia ścieków Paweł Winciorek
12
tel. 46 875 53 71 
wewn. 34
tel. kom. 781 507 641
e-mail: rolnictwo@jezow.pl
Stanowisko ds. gminnej gospodarki nieruchomościami, planowania przestrzennego i zamówień publicznych Halina Swaczyna
14
tel. 46 875 53 71 
wewn. 35
e- mail: przetargi@jezow.pl
Stanowisko pracy ds. wymiaru i księgowania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich egzekucja oraz
stanowisko ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej, remontów, spraw kultury i zdrowia oraz grobownictwa i ochrony zabytków, spraw PPOŻ wykonywanych przez OSP, nadzorowanie działalności gminnych świetlic wiejskich, opiniowanie rozwiązań zbiorowej komunikacji lokalnej oraz utrzymania przystanków autobusowych, pozyskiwania, realizacji i rozliczania projektów realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych z PO KL, nadzór robotników gosp., pierwsza pomoc przedlekarska, utrzymanie zieleni, pełnomocnik Wójta ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie bazy OC i współpraca z sądem
Ewelina Kencler
23
tel. 46 875 53 71
wewn. 36
e- mail: dzialalnosc@jezow.pl
Stanowisko pracy ds. utrzymania porządku i czystości oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, bieżące utrzymanie dróg, oświetlenie uliczne Joanna Bąkowska
23
tel. 46 875 53 71
wewn. 36
e- mail: czystosc@jezow.pl
Stanowisko pracy – konserwator w Gminnej Oczyszczalni Ścieków – ½ etatu Sylwester Żurawski  
Stanowisko ds. obsługi Sekretariatu Urzędu, spraw Organizacyjnych i Kadrowych (SUOK),
stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy 
Dorota Duda
11
tel. 46 875 53 71 
wewn. 21,
e-mail: jezow@jezow.pl
Pełnomocnik Wójta ds. ochrony informacji niejawnych Maria Łyszkowicz
7
tel. 46 875 53 71
wewn. 39
Stanowisko pracy ds. opieki nad dziećmi Placówce Wsparcia Dziennego  Justyna Kłąb tel. 46 875 61 61
Informatyk, prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz portalu internetowego Urzędu Gminy Jeżów,
Administrator Systemów Informatycznych
Krzysztof Juraś
23
tel. 46 875 53 71
wewn. 36
e- mail: informatyk@jezow.pl
Inspektor ds. oświaty, promocja gminy Kinga Goliat
22
tel. 46 875 53 71
wewn. 32
e- mail: oswiata@jezow.pl
Archiwista – koordynator czynności kancelaryjnych - ¼ etatu Elżbieta Lisik
3
tel. 46 875 53 71 
wewn. 24
e-mail: gopsjezow1@wp.pl
Urząd Stanu Cywilnego (USC), stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC) ALINA WINCIOREK
19
tel. 46 875 53 71,
wewn. 31
tel. kom. 697 972 256
e-mail: usc@jezow.pl
KOMENDANT STRAŻY GMINNEJ
KATARZYNA KUŚMIERCZAK
7
tel.46 875 53 71
wewn. 40
e-mail: komendant@jezow.pl
Wieloosobowe stanowisko strażnika 10 tel. 46 875 56 17,
tel. 46 875 53 71
wewn. 25 lub 39
tel. kom. 607 842 575
e-mail: strazgminna@jezow.pl,
Radca Prawny 11 tel. 46 875 53 71 
wewn. 33
Stanowisko pracy ds. kancelarii niejawnej – 1/5 etatu Eugeniusz Rózga
9
tel. 46 875 53 71
wewn. 38
Zadania związane z opieką przedlekarską Iwona Kazimierczak
GOPS
3
tel. 46 875 53 93
e-mail: gopsjezow@onet.pl
Pracownicy obsługi Jerzy Starosta,
Andrzej Radek,
Janusz Meszka,
Helena Mączyńska
 
 
 
POZOSTAŁE STANOWISKA:

STANOWISKO PRACY IMIĘ I NAZWISKO KONTAKT
Orkiestra dęta Klemens Piotrowski tel. kom. 609 398 566
Syrena alarmowa   tel. kom. 693 882 406Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

  • Urząd Gminy w Jeżowie
  • urząd Jeżów
  • urząd gminy Jeżów

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

  • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
  • Zaistniej w sieci
  • Wystarczą 2 minuty !
  • Nie musisz nic płacić !
  • Podajesz podstawowe informacje
     
+ dodaj wpis