Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

NZOZ Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa w Krakowie

Krakowska 39, 31-062 Kraków
tel. 12 421 39 39
www.kodk.pl
kodk@interia.pl

Opis firmy

Badania komputerowe

Nowoczesna metoda komputerowego badania postawy ciała stosowana przez N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa

Komputerowa ocena postawy ciała stosowana przez N.Z.O.Z. Krakowski Ośrodek Diagnostyki Kręgosłupa daje precyzję zdjęcia rentgenowskiego, lecz jest badaniem bezinwazyjnym i całkowicie bezpiecznym dla dziecka.

Do badań używa się specjalnej kamery wideo sprzężonej z komputerem. Urządzenie wykorzystuje zjawisko mory projekcyjnej, czyli interferencję fal świetlnych, gdzie źródłem światła jest normalna żarówka halogenowa. W kamerze wbudowane jest specjalne urządzenie zwane rasterem (bada długość promienia świetlnego), dzięki któremu uzyskujemy całkowicie przestrzenny obraz. Daje ona możliwość pełnej i wyjątkowo precyzyjnej (z dokładnością do 2 mm) oceny postawy ciała dzięki możliwości obserwacji kręgosłupa dziecka jednocześnie w 3 płaszczyznach: czołowej, strzałkowej i poprzecznej.

Tradycyjne badanie fizykalne (poglądowe) przez swoją stresogenność jest obarczone dużą dozą błędu. Dziecko wie, że w danym momencie jest badane przez całkowicie dla niego obcą osobę, przez co nieuniknione jest pewne napięcie mięśniowe. Badanie komputerowe (czyli filmowanie sylwetki w pozycji stojącej) wykonywane jest przy zgaszonym świetle i dziecko nie zdaje sobie sprawy w którym momencie następuje moment badania, przez co uzyskujemy jego pełne rozluźnienie. Zwiększa to w sposób zdecydowany wiarygodność oceny faktycznej postawy ciała. Ponadto, badanie poglądowe, ze względu na brak obiektywnej metody i raportu znacznie utrudnia porównywania wyników z różnych okresów, i w związku z tym kontrolę progresji zmian. Ogranicza to także wiarygodność statystycznego opracowania danych dla celów polityki zdrowotnej.

Poniższa tabela zawiera porównanie dostępnych metod badania postawy ciała według sześciu obiektywnych kryteriów.

Porównanie komputerowej metody badań postawy ciała z metodami tradycyjnymi

 

 

 
Metoda poglądowa (badanie fizykalne)
Metoda rentgenowska
Metoda fotogrametrii komputerowej stosowana przez KODK
Możliwość regularnego stosowania
tak
tak
(z ograniczeniami)
tak
(bez ograniczeń)
W pełni bezpieczne dla zdrowia
tak
nie
tak
Dokladnosc pomiaru
ograniczona
tak
tak
Obiektywizm i weryfikowalność badania
ograniczone
tak
tak
Możliwosć porównywania wyników z różnych okresów w celu kontroli progresji zmian
bardzo ograniczona
tak
tak
Wiarygodność statystycznego opracowania danych dla celów polityki zdrowotnej
ograniczona
tak
tak

 

 

 
Metoda poglądowa (badanie fizykalne)
Metoda rentgenowska
Metoda fotogrametrii komputerowej stosowana przez KODK
Możliwość regularnego stosowania
tak
tak
(z ograniczeniami)
tak
(bez ograniczeń)
W pełni bezpieczne dla zdrowia
tak
nie
tak
Dokladnosc pomiaru
ograniczona
tak
tak
Obiektywizm i weryfikowalność badania
ograniczone
tak
tak
Możliwosć porównywania wyników z różnych okresów w celu kontroli progresji zmian
bardzo ograniczona
tak
tak
Wiarygodność statystycznego opracowania danych dla celów polityki zdrowotnej
ograniczona
tak
tak

 


Co daje komputerowe badanie postawy?

 • Zdiagnozowanie i określenie wady postawy w kategoriach liczbowych, co oznacza możliwość obiektywnego kontrolowania rozwoju ewentualnego schorzenia przez samego rodzica jak i lekarza;
 • Kontrolę skuteczności prowadzonej gimnastyki korekcyjnej oraz możliwość dostosowania ćwiczeń i obciążeń do zmieniających się parametrów wady postawy;
 • Możliwość prawidłowego ukierunkowania i intensyfikowania leczenia;
 • Poprzez czytelny wynik badania w formie wydruku komputerowego (parametry matematyczne i przejrzyste rysunki), aktywnie wprowadza się rodzica w prowadzenie leczenia i w działania profilaktyczne;

Badania najlepiej wykonywać bezpośrednio w szkołach w cyklu corocznym. Uzasadniają to następujące przyczyny:

 • Wadę postawy należy systematycznie kontrolować aby prawidłowo prowadzić jej leczenie;
 • Dzieci w okresie szkolnym, przechodząc okres dojrzewania, który charakteryzuje się bardzo intensywnym wzrostem, narażone są na rozwój wady pomimo wcześniej zdiagnozowanej "postawy prawidłowej";
 • Przez coroczne profilaktyczne sprawdzenie nie dopuszcza się do powstania groźnych schorzeń np. choroby Scheuermanna;
 • Badania, aby miały charakter przesiewowy (niezbędny warunek działań profilaktycznych), muszą być wykonywane w miejscu gdzie dana populacja występuje czyli na terenie szkoły. Zdecydowanie likwidujemy wtedy barierę dostępności w postaci braku czasu i braku zaangażowania ze strony rodziców nie muszą doprowadzać dzieci na badania.

Schemat organizacyjny komputerowego badania postawy

 1. Na kilka tygodni przed planowanym badaniem rodzice dostają za pośrednictwem szkoły materiały informacyjne w formie ulotki, w której informujemy ich o:
  • zagrożeniach wadami postawy,
  • metodzie badania,
  • przebiegu badania,
  • kosztach badania,
  • możliwościach kontynuacji dalszego leczenia oraz możliwych działaniach profilaktycznych
 2. Na dwa tygodnie przed wspólnie ustalonym z dyrekcją szkoły terminem badań dostarczamy małe ulotki informujące rodziców o dokładnym terminie wykonania badania i jeszcze raz o cenie. Na tej ulotce rodzice składają swój podpis, co jest wyrażeniem formalnej zgody na wykonanie badania
 3. Samo badanie składa się z dwóch części:
  • pierwsza (podstawowa) - badanie tradycyjną metodą tzw. poglądową, czyli badanie fizykalne z uwzględnieniem testu zgięciowego. Zwracamy uwagę na wszelkie asymetrie w płaszczyźnie czołowej z uwzględnieniem fałdów mięśniowych, garbów żebrowych oraz rotacji obręczy barkowej lub miednicy. Zaznaczamy nie-fizjologiczne kształtowanie się krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej oraz wady kończyn dolnych.
  • druga- (komputerowa ocena postawy ciała) jest weryfikacją części pierwszej, oraz ujęciem ewentualnej wady w precyzyjne parametry matematyczne. Na plecach dziecka czarnym flamastrem zaznacza się charakterystyczne punkty tj. wyrostki kolczyste kręgów od C7 do S1, kąty dolne łopatek oraz kolce biodrowe tylne górne. Później następuje rejestracja całego ciągu filmowego pleców dziecka w postawie swobodnej. Następnie zwracając uwagę na wszystkie zauważone w badaniu poglądowym zmiany wybieramy z tego ciągu najbardziej reprezentatywne zdjęcie do analizy. Komputer określa wzajemne zależności tych punktów, dokładnie określając występujące asymetrie jak i głębokość krzywizn w płaszczyźnie strzałkowej. Diagnoza, która znajduje się w części opisowej wydruku komputerowego musi potwierdzić się we wszystkich częściach, czyli w badaniu poglądowym, w parametrach matematycznych oraz w rysunkach. Zwiększa to zdecydowanie obiektywizm badania, a stosowanie "metody sit" eliminuje ewentualne błędy diagnozy
 4. Do trzech tygodni po wykonaniu badania dostarczamy wyniki dla każdego dziecka w osobnej kopercie. Żeby obejrzeć przykładową kartę wyników badania dziecka kliknij tutaj.
 5. Na podstawie uzyskanych wyników lekarz może zalecić odpowiednie postępowanie, eliminować część zbędnych badań rentgenowskich oraz częściej obiektywnie kontrolować stan osoby z wadą postawy. Jest to też nieoceniona pomoc w kwalifikowaniu dzieci na gimnastykę korekcyjną jak również w planowaniu i prowadzeniu tych ćwiczeń
 6. Po badaniach zapraszamy wszystkich rodziców na spotkanie, podczas którego omawiamy problem profilaktyki wad postawy oraz wyniki badań. Interpretujemy każdy punkt wyniku aby był on jasny i czytelny dla rodziców oraz ewentualnie proponujemy zorganizowanie na terenie szkoły pozalekcyjnych zajęć gimnastyki korekcyjnej
 7. Szkoła otrzymuje statystyczne opracowanie przeprowadzonego badania, w którym informujemy o ilości przebadanych dzieci, częstości występowania poszczególnych wad jak i informację o ilości dzieci skierowanych na konsultację lekarską
 8. W celu poszerzania wiedzy rodziców i decydentów o zagrożeniach wadami postawy u krakowskich dzieci oraz o możliwościach profilaktyki przekazujemy wnioski z badań do Krakowskiego Kuratorium Oświaty i Wychowania, do odpowiednich władz administracyjnych oraz propagujemy je w środkach masowego przekazu
  • "Dziennik Polski" dodatek - Zdrowie (red. Barbara Rotter- Stankiewicz)
  • "Nasza Gazeta" lokalna gazeta gmin podkrakowskich (red. Zdzisław Sroka)
  • Gazeta Osiedlowa Dzielnicy XI i XII (red. Jarosław Kajdański)

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

 • NZOZ
 • lekarz
 • NZOZ Kraków
 • gimnastyka korekcyjna Kraków
 • porady lekarskie Kraków
 • leczenie wad podstawy Kraków
 • leczenie skoliozy Kraków
 • krzywy kregosłup

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

 • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
 • Zaistniej w sieci
 • Wystarczą 2 minuty !
 • Nie musisz nic płacić !
 • Podajesz podstawowe informacje
   
+ dodaj wpis