Nowoczesna Promocja Twojej Firmy

Szukaj firmy 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ożarowie

Stodolna 3, 27-530 Ożarów
tel. 015 86 11 085
www.mgok.ozarow.pl
mgokozarow@op.pl

Oferta

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA MGOK W OŻAROWIE:
- realizacja zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania kultury ogólnonarodowej, regionalnej, środowiskowej; pozyskiwanie i przygotowania środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej wartości; pobudzanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa, ochrona kultury, edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, opracowanie materiałów, uwzględniających i promujących własny region, współpraca i współdziałanie z instytucjami oświatowo-wychowawczymi, placówkami upowszechniania kultury, bibliotekami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami kulturalnymi w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych środowiska, współdziałanie z organami samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Wyżej wymienione zadania Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje w oparciu o własny program działania przede wszystkim poprzez organizację form edukacji kulturalnej, szczególnie dzieci i młodzieży, organizację imprez kulturalnych.
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury może realizować dodatkowe zadania, a w szczególności: organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania, organizować imprezy rozrywkowe i turystyczne.

Działalność edukacyjna M-GOK:
a)sekcja teatralna
b) sekcja plastyczna
c) sekcja taneczna
d) sekcja techniczna
e) sekcja muzyczna
f) Klub 4 H „Iskra”

Mapka dojazdowa

Słowa kluczowe

  • MGOK Ożarów
  • MGOK w Ożarowie

Płatny wpis

Dodając wpis płatny z podlinkowaniem strony internetowej, podnosisz jej  PageRank. Im więcej linków doprowadzających do strony www, tym lepsza widoczność Twojej firmy w wyszukiwarkach.
 

+ dodaj wpis

Darmowy wpis

  • Wpisz swoją firmę prosto łatwo i wygodnie
  • Zaistniej w sieci
  • Wystarczą 2 minuty !
  • Nie musisz nic płacić !
  • Podajesz podstawowe informacje
     
+ dodaj wpis